షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేస్తున్న పలు సేవా కార్యక్రమములను అభినందిస్తున్న ప్రముఖులు

షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ వైస్ చైర్మన్ కొడాలి తనూజ గారు నిర్వహించిన రక్తదాన శిబిరాన్ని సందర్శించి అభినందించిన పలువురు ప్రముఖులు.

/ In Uncategorized / By admin / Comments Off on షెల్టన్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చేస్తున్న పలు సేవా కార్యక్రమములను అభినందిస్తున్న ప్రముఖులు